LLACORELLA 4: INNOVAR VERSUS RENOVAR

Perquè els MRP parlem de Renovació Pedagògica i no d'Innovació Educativa?

El 10 de juny Jaume Carbonell publicà un article on ho explique força bé. Us oferim tot seguit un resum reconstruit del que hi diu: 

Els processos de transformació educativa estan interpel·lats per la radicalitat del canvi cultural, social i polític, així com pels processos de cooperació que apoderen democràticament tots els agents educatius que intervenen en la socialització de la infància i la joventut.

Jaume Carbonell - Diari de l’educació: Innovar o transformar: 10.06.201

1. El tipus de coneixement que es construeix és:

 • Generador de curiositat i de desig per aprendre: més enllà d’una activitat o avaluació puntual,
 • Projectat al llarg de la vida
 • Rellevant i vinculat amb l’experiència personal, l’entorn i les capacitats individuals.
 • Emancipador i alliberador: que aspira a un avenir més democràtic i esperançador.
 • Generador:
  • de pensament reflexiu i profund per comprendre críticament una realitat incerta, canviant i complexa.
  • de pensament crític en totes les matèries del currículum.
  • de mirades extenses, sensibles i crítiques amb la realitat per a interpretar-la, qüestionar-la i transformar-la, al mateix temps que es van modificant les relacions del subjecte amb l’entorn. 
  • de recerca de documentació i recerca, contrast de parers, escolta activa, sòlides argumentacions i moltes preguntes. 
 • Trencador de la rigidesa dels codis disciplinaris i de la fragmentació curricular. Que aposte decididament per les diferents versions de la globalització i integració de tota mena de coneixements, pel diàleg entre els diversos sabers i llenguatges.

2. L’educació contribueix a l'apoderament democràtic dels diversos actors educatius: alumnat, professorat i famílies: • Propiciant la presa de decisions entorn del currículum: què s’ensenya, com s’ensenya i amb quins criteris s’avalua.
 • Compartint l’organització dels temps i espais. Es tracta de democratitzar la democràcia escolar actual dotant de més contingut i poder els actuals òrgans de representació i participació. 
 • Impulsant models d'organització i gestió de l’aula compartida:
  • La presa de decisions de forma assembleària.
  • La cooperació i col·laboració trencant amb l’aïllament docent dins l'aula, projectant-la a tot el centre i al territori, teixint complicitats i compromisos amb el conjunt d’actors individuals i col·lectius.
  • La construcció dialògica del saber. 
  • La construcció col·lectiva de l’hegemonia cultural.

3. La reproducció dels valors de la cultura dominant

 • Desenmascarar els mecanismes d’explotació o desigualtat de forma més o menys cridanera i amb diferent grau d’intensitat subseqüents a uns valors consuetudinaris dels que es val la cultura dominant per perpetrar una situació.
 • Plantejar valors alternatius més humanitzats i un model de societat basada en la solidaritat i en una justa redistribució de la riquesa.
 • Considerar el saber com una eina per avançar cap a un procés emancipador presidit per la justícia social i la més àmplia llibertat, desbancant el caràcter d'acumulació de cultura bancaria en la que el saber és una donació: Els que posseeixen el coneixement li ho donen a aquells que són considerats ignorants. La ignorància és absolutitzada com a conseqüència de la ideologia de l'opressió, per la qual cosa és l'altre el que sempre és el posseïdor de la ignorància).
De tot això deduïm el caràcter polític de l’educació com a forma de resistència davant de tot allò que condueix a la barbàrie, a la ignorància, a la desigualtat i a qualsevol discriminació, siga per motius de raça, gènere o d’un altre tipus, així com a les diferents manifestacions de la violència: física, psicològica i institucional.

Quin és el model formatiu que segueix la Renovació Pedagògica:

Aprendre:

Llegir, escoltar, mirar

Dialogar: 

Grups de debats més o menys 

permanents amb objectius concrets

Produir: 

Investigació – acció - producció


Per seguir llegint:

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

LLACORELLA 1: ESCOLA MODERNA

LLACORELLA 3:ALGUNS APUNTS D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (IE)